Coaching voor je Loopbaan & je leven

Het Groei Atelier is gespecialiseerd in coaching voor twintigers en dertigers

Het Groei Atelier

Het Groei Atelier is opgericht met als doel een fijne en veilige ruimte te bieden waar twintigers en dertigers op persoonlijk en zakelijk vlak kunnen leren en groeien.

Al onze coaches hebben ervaring in het bedrijfsleven en hebben hun eigen dertigersdilemma doorgemaakt. Dat maakt dat onze professionele coaches je goed begrijpen en je vanuit professionele en levenservaring optimaal zullen begeleiden.

Joost Vanthoor groei atelier

Dream no small dreams...

Deze uitspraak zette mij als begin dertiger aan het denken. Ook ik kwam als dertiger voor een dilemma te staan. Vervolg ik mijn carrière in de corporate wereld, netjes in lijn met mijn opleiding of volg ik mij hart.

Uiteindelijk heb ik toen voor de weg van het hart gekozen en ben ik me gaan richten op ondernemen en het coachen van professionals. Na het afronden van een aantal coach opleidingen en enthousiast geworden over het coach vak, heb ik in 2006 het Groei Atelier opgericht.

De weg van het hart is overigens niet de meest eenvoudige, het kent obstakels en regelmatige confrontatie met jezelf. Het motto ‘Volg je hart en gebruik je verstand’ heeft mij geholpen bij het vasthouden aan mijn eigen weg en is kenmerkend voor de aanpak in onze coach trajecten.

Het Groei Atelier is sindsdien uitgegroeid tot een landelijke organisatie met professionele, gedreven en talentvolle coaches. Kwaliteit is onze drijfveer, ieder coach traject is maatwerk afgestemd op de coachee. 

Joost Vanthoor
Founder & Managing director

Dit is hoe we werken

Kennismaking & doelen stellen

Tijdens het kennismaking gesprek stellen we vast wat jij wilt bereiken met de coaching. We concretiseren het doel wat je wilt bereiken en doen je een vrijblijvend voorstel voor een van onze trajecten.

Verdieping & zelfonderzoek

Tijdens de coaching werken we aan het vergroten van je zelfbewustzijn, zodat je meer inzicht en begrip krijgt in je eigenschappen, talenten, drijfveren, vaardigheden, belemmeringen en uitdagingen.

Zelfleiderschap

We helpen je bij het vergroten van je zelfleiderschap: werkelijk resultaat boeken. Hier gaat het om een plan maken, concrete acties definiëren en vooral met lef jouw uitdagingen tegemoet treden.

Borgen & evalueren
Na het coachtraject begint de echte uitdaging: hetgeen je geleerd hebt in de praktijk te blijven brengen. Uiteraard zijn we benieuwd wat je hebt geleerd en hoe jij het traject hebt ervaren, zodat wij ook kunnen leren.

Al onze coaches hebben

Wij stellen hoge eisen

aan onze coaches

Niet alleen vragen we een gedegen vooropleiding op het gebied van coaching / training. We kijken heel goed naar de talenten en persoonlijkheid van de coach. We werken alleen met zelfbewuste, gedreven, empathische, professionele en resultaatgerichte coaches.

Resultaatmeeting

Meer dan alleen tevredenheid

Het Groei Atelier is te vinden in alle grote steden in Nederland. Uit onze klant-evaluaties blijkt dat onze klanten zeer tevreden zijn met onze coaching.  Wij zijn trots op deze uitkomsten en doen er alles aan om ook jouw coach traject op maat aan te bieden.

Niet alleen tevredenheid is van belang voor ons. Onze aanpak kenmerkt zich onder andere door doelgericht en resultaatgericht te werken. Wij meten daarom ook de resultaten die uit een traject voortkomen. Iedere klant ervaart dat hij / zij meer inzichten heeft gekregen en ook werkelijk actie onderneemt met behulp van deze inzichten. Hieronder zie je een overzicht van wat klanten hebben ervaren als resultaat van hun traject.

Meer inzicht gekregen in wie in ben 71% 71%
Meer inzicht gekregen in wat ik wil 70% 70%
Meer inzicht gekregen in wat me belemmerd 59%
Keuzes gemaakt en besluiten genomen 59%
Stappen gezet en actie ondernomen 54%

Wij zijn Het Groei Atelier

De professionele en gedreven instelling van onze coaches maakt dat we kwaliteit leveren. We bieden de mogelijkheid om gratis en vrijblijvend kennis te maken met een coach bij jou in de buurt. Zo ontdek je wat coaching voor jou kan betekenen.

Stad
Soort coaching
Kenmerk coach

In vier stappen van doelstelling naar resultaat

De Groei Atelier coaches werken vanuit hetzelfde coaching model. Dit model is gebaseerd op diverse theorieën. In 4 stappen werk je samen met de coach van jouw doelstelling naar het te bereiken resultaat. Naast dit coaching model werken we met diverse instrumenten die hun effectiviteit hebben bewezen. Neem je een traject af, dan ontvang je het “loopbaan werkboek” of “geluk werkboek”.

Het Groei Atelier coach model aanpak
Zelfbewustzijn

Aan het begin van de coaching wordt het doel van het traject vastgesteld. Tijdens de coaching helpen we je bij het vergroten van zelfbewustzijn, zodat meer inzicht en begrip wordt verkregen in denken, handelen en voelen. 

Potentieel

Potentieel zijn je talenten, vaardigheden en ervaringen. Het is je kracht. Vanuit je kracht leven en werken is effectief en maakt gelukkiger. Hier onderzoek je ook wat je belemmert je volledig potentieel te benutten.

Bezieling

Bezieling is waar je hart naar uitgaat, wat je innerlijk drijft en motiveert. Leven en werken vanuit bezieling geeft energie. Andersom kost het energie als je hier geen gehoor aangeeft. 

Zelfleiderschap

Tot slot helpen we bij het vergroten van zelfleiderschap: werkelijk resultaat boeken met het hernieuwde zelfbewustzijn, bezieling en vergroot potentieel.