Burn-out coaching

Langdurige stress kan leiden tot burn-out-klachten. Medewerkers met een burn-out hebben lange tijd te veel van zichzelf gevraagd. Heeft een medewerker chronische stressklachten, die niet verbeteren? Is een teamlid uitgevallen met een burn-out? Wil een medewerker weer langzaam opbouwen na een burn-out? Een burn-out-coach biedt perspectief.

Dit is wat het Groei Atelier biedt

Voorkom verzuim en uitval, stimuleer persoonlijke ontwikkeling

Een burn-out ontstaat na langdurige mentale overbelasting. Door chronische stress heeft het lichaam geen ruimte om te herstellen. Burn-outs gaan gepaard met lichamelijke en psychische klachten. Wist je dat maar liefst 17% van alle werknemers burn-outklachten ervaart?

Millennials (geboren tussen 1980 tot 2000) zijn erg vatbaar voor een burn-out. Ze zitten in een levensfase waarin onder andere keuzestress en prestatiedruk een grote rol spelen. Tijdens of na een burn-out is het de eerste prioriteit dat ze zich beter gaan voelen. Helaas is er vanuit je bedrijf of HR-afdeling niet genoeg tijd voor deze begeleiding – het is al enorm druk. Daarnaast kan begeleiding vanuit de werkgever juist voor extra druk bij de medewerker zorgen.

Door coaches van Het Groei Atelier in te zetten, kun je je medewerker optimaal voorbereiden op zijn of haar terugkeer op de werkvloer. Zo voorkom je zeer langdurige uitval. Onze burn-out-coaches weten precies wat ze moeten doen om voorzichtig stappen vooruit te zetten.

Waarom het Groei Atelier

Geluk werkboek life coaching stress coaching c

Burn-out herstel

Onder professionele begeleiding

Doorlopen met stressklachten lopen kan leiden tot een burn-out. Soms kun je dat voorkomen door tijdig een stresscoach in te schakelen. Vooral twintigers en dertigers geven vaak niet op tijd aan dat ze langdurige stress hebben. Ze denken dat het erbij hoort, dat het wel meevalt of dat ze het zelf wel kunnen oplossen. Uiteindelijk leidt chronische stress vaak tot een burn-out.

Als medewerkers eenmaal in een burn-out zitten, is het enorm belangrijk dat je daar goed mee omgaat. Onze professionele burn-out-coaches weten hoe ze millennials met een burn-out kunnen helpen. Ook kunnen ze begeleiden bij de terugkeer op de werkvloer.

Voorkomen is beter dan genezen. Door medewerkers jaarlijks een vast aantal uren coaching aan te bieden, kun je stressklachten in een vroeg stadium aanpakken.

Wanneer schakel je een burn-out-coach in?

Ben er op tijd bij

Is een medewerker uitgevallen met burn-outklachten? Of wil iemand juist weer beginnen met werken? Voor een efficiënte terugkeer op de werkvloer kun je het beste professionele coaching aanbieden.

Het Groei Atelier biedt individuele burn-out-coaching. We kunnen ook een heel team (individueel) coachen. Wil je medewerkers jaarlijks een aantal coach sessies aanbieden? Ook dat kunnen we doen! 

Tekenen van burn-out bij een medewerker

Al onze coaches hebben

De burn-out coaches van het Groei Atelier

Wij stellen hoge eisen aan onze coaches

De coaches van Het Groei Atelier zijn hoger opgeleid en ervaren. Ze hebben minimaal 2 erkende coaching-opleidingen afgerond, 3 jaar ervaring als professioneel coach en 5 jaar werkervaring in het bedrijfsleven.

Bij een burn-out kunnen onze burn-out-coaches voor professionele begeleiding zorgen. Voor werkgerelateerde zaken kun je onze loopbaancoaches inschakelen. 

Groeien lukt beter met een beetje begeleiding. Onze burn-out-coaches hebben al voor honderden twintigers en dertigers het verschil gemaakt. En daar zijn we ontzettend blij mee.

Waarom het Groei Atelier?

Als je voor kwaliteit gaat

Het Groei Atelier is gespecialiseerd in het coachen van twintigers en dertigers. Al onze coaches zijn ervaren in werken met deze generatie. We weten hoe belangrijk persoonlijke aandacht en groei voor hen is – privé en op de werkvloer. Als werkgever heb je het vaak te druk voor deze begeleiding. Daarom staan wij klaar voor jou en je werknemers.

Millennials hebben de leeftijd van grote persoonlijke keuzes. Wij begrijpen het spanningsveld waar deze generatie in zit. Daarom doen we niet aan symptoombestrijding, maar werken we aan de bredere oorzaken van stressgevoelens die hebben geleid tot de burn-out.

Als mensen uitvallen met burn-outklachten is het onze eerste prioriteit om ervoor te zorgen dat ze zich weer goed voelen. We kijken naar de oorzaken: hoe komt het dat iemand in de burn-out is geraakt? Welke gedragspatronen zitten onder de oppervlakte? En hoe voorkom je dat dit weer gebeurt? Voelen ze zich langzaam weer klaar om de maatschappij in te gaan? Dan bouwen we dit rustig op.

Wanneer je als bedrijf goede coaching biedt, zorg je dat medewerkers met meer zelfbewustzijn bij je terugkeren na de ziekteperiode. 

Wij zijn altijd dichtbij, ook online!

In vier stappen van doelstelling naar resultaat

Zakelijke coaching van Het Groei Atelier is coaching op basis van een bewezen effectief model. We hebben verschillende trajecten. Samen met de medewerker besluiten we welk traject het beste bij hem of haar past. In ons unieke coaching-traject richten we ons altijd op vier thema’s: zelfbewustzijn, potentieel, bezieling en zelfleiderschap.

Zelfbewustzijn

We beginnen met het vaststellen van het doel van het traject. Tijdens de coaching helpen we je medewerker bij het vergroten van het zelfbewustzijn. Zo creëren we meer zelfinzicht en begrip voor het eigen denken, handelen en voelen

Potentieel

Het potentieel bestaat uit de talenten, vaardigheden en ervaringen van een mens. Dit is de unieke kracht van je medewerker. Als mensen hun eigen potentieel kennen, werken ze effectiever en leven ze gelukkiger. Dat geldt ook voor je medewerkers. We onderzoeken het potentieel, maar ook de belemmeringen voor het benutten van het volledige potentieel.

Bezieling

Waar gaat iemands hart sneller van kloppen? Waar wordt iemand echt blij van? Wat is de innerlijke drijfveer en motivatie? Als je leeft en werkt vanuit bezieling, geeft dat energie. Andersom slurpt het energie als hier geen gehoor aan gegeven wordt. 

Zelf-leiderschap

Tot slot vergroten we zelfleiderschap. Zo boeken we daadwerkelijk langdurig resultaat. We maken een plan en stellen concrete acties op. Dit wordt ondersteund door het hernieuwde zelfbewustzijn, het vergrote potentieel en de aangewakkerde bezieling.

Maak kennis