Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal. Omwille van de leesbaarheid en naslagmogelijkheden zijn deze samengevat in een aantal werkafspraken. Deze samenvatting is echter geen vervanging van de algemene voorwaarden, die onverkort van toepassing zijn.

Disclaimer

Het Groei Atelier hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website.

Persoonlijke gegevens van bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Het Groei Atelier kan gegevens vastleggen in het kader van haar dienstverlening, zoals ingezonden formulieren of andere vormen van contact via deze website. Deze gegevens gebruikt Het Groei Atelier uitsluitend voor haar dienstverlening en voor statistische, anonieme informatie. Als u via formulieren of mail persoonlijke gegevens naar Het Groei Atelier verzendt, geeft u daarmee Het Groei Atelier toestemming deze gegevens te verwerken bij de behandeling ervan.

Bij hyperlinks naar andere websites is Het Groei Atelier niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites met persoonsgegevens omgaan. Lees daarvoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt. Het Groei Atelier behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Disclaimer
Met de toegang tot en het gebruik van de site www.groeiatelier.nl stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Aansprakelijkheid
Deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Het Groei Atelier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op het internet vermelde gegevens van Het Groei Atelier afwijken van de gedrukte versie, prevaleert de laatstgenoemde.

Links naar andere websites
Verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van u als de gebruiker van deze site. Het Groei Atelier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze sites of informatiebronnen.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Het Groei Atelier worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Wijzigingen
Het Groei Atelier behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en/of disclaimer op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Privacy

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Je gegevens zullen nimmer aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. We respecteren de privacy van onze gebruikers. We verwerken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens en de Telecommunicatiewet.

Over het Groei Atelier
De website www.groeiatelier.nl wordt beheerd door Het Groei Atelier. Het Groei Atelier is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevens (hierna: AVG).

Het Groei Atelier
KvK: 34252244

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer jij je online aanmeldt voor een kennismakingsgesprek, het contactformulier invult, evaluatieformulier, een test, of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. We verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt.

Bijzondere persoonsgegevens
Wanneer je een coachingstraject bij ons aangaat, zullen wij mogelijk ook bijzondere persoonsgegevens opvragen. Deze gegevens worden bij jouzelf opgevraagd, wij schakelen hiervoor uiteraard geen andere partijen in. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt, wordt nooit verkocht of doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden en zal uiteraard als zeer vertrouwelijk worden behandeld.

Noodzakelijkheid verstrekken (bijzondere) persoonsgegevens
Om een coachingstraject aan te kunnen gaan, dienen wij over voldoende persoonlijke gegevens te beschikken om je zo goed mogelijk te kúnnen helpen en begeleiden.

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden: Je naam, e-mail, telefoonnummer, adres en antwoorden op de vragen voor en met de start van het coachtraject worden puur gebruikt om je zo goed mogelijk te kunnen coachen. Door de gegevens te verstrekken, geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten worden uitgevoerd. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Met wie delen we je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons CRM systeem en dit gaat via de servers van Wufoo, Highrise, Mailchimp, Zappier en Piesync. In enkele gevallen gebruiken we Dropbox of Google Drive voor de tijdelijke opslag van persoonsgegevens. 
De servers van deze partijen zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework en het CH-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van:

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer. We gebruiken Adwords en Adroll voor het afstemmen van advertenties.

Google Analytics, Linkedin Analitics, Facebook Analitics, Adroll
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij zowel Google-, Facebook- als Linkedin- Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google, Facebook en Linkedin geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van GoogleLinkedin en  Facebook. 

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Van de volgende social media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen je alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacyverklaringen met je te delen:

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.groeiatelier.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je meteen uit het systeem worden verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@groeiatelier.nl.

Autoriteit persoonsgegevens
Als je klachten hebt over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan, heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Op deze pagina vind je steeds de huidige & geldende versie.