Loopbaancoach Groei Atelier Amsterdam

Young professional loopbaancoaching


Loopbaancoaching voor uw medewerker, die zich wil heroriënteren of in een functie wil ontwikkelen.

  • Presteert uw medewerker onvoldoende in zijn/haar functie?
  • Is uw medewerker regelmatig afwezig door ziekte?
  • Is uw medewerker uitgekeken op zijn/haar functie en wil hij/zij iets anders?
  • Staat uw medewerker een uitdagende taak te wachten?

Beter presteren & Employability

Het Groei Atelier helpt uw medewerker bij het nemen van verantwoordelijkheid, in actie komen en daarmee beter te presteren. We doen dit door te werken aan de oorzaken van het gedrag van uw medewerker waarmee de kans groot is dat na de coaching het gedrag blijvend is veranderd.
Ook ondersteunen we bij het onderzoeken naar een passende vervolg functie voor uw medewerker. Dit door we met behulp van diverse loopbaaninstrumenten als een loopbaanwerkboek, psychologische testen en actiegerichte coaching.
Groei Atelier coach aanpak
Ten grondslag van de begeleiding ligt het coachingsmodel van het Groei Atelier: actiegericht, resultaatgericht en verhelderend.
Aan het begin van het traject, tijdens een intakegesprek, stelt u en uw medewerker vast wilt bereiken met loopbaancoaching. Tijdens de begeleidingsessies werken we aan het vergroten van het zelfbewustzijn van uw medewerker, zodat hij/zij meer inzicht en begrip krijgt in eigen talenten, drijfveren, competenties en uitdagingen. Zonder bezieling, wegnemen van belemmeringen en vergoten van potentieel is er geen verandering in een situatie mogelijk. Tot slot ondersteunen we uw medewerker in het zetten van concrete stappen: het nemen van zelfleiderschap. Indien wenselijk eindigen we het traject met een samenvattende rapportage en een evaluatiegesprek met de u, de medewerker en de coach.
Uit onze klant-evaluaties blijkt dat 80% zeer tevreden is over het gevolgde coachtraject. 20% geeft aan tevreden te zijn. Wij zijn trots op deze uitkomsten en doen er alles aan om de klanttevredenheid hoog te houden. Lees verder over wat wij doen om deze tevredenheid zo hoog te houden | lees meer |

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek