Online coach Amsterdam Groei Atelier

Young leader coaching

Leiderschap coaching voor iedere jonge manager die wil groeien.

  • Heeft uw manager nog onvoldoende ervaring?
  • Staat uw manager voor een uitdaging?
  • Heeft uw manager moeite met het inzetten van verschillende leiderschap stijlen?
  • Is uw manager te sturend of juist te weinig?
  • Krijgt uw manager zijn/haar team onvoldoende mee in een verandering?

Beter presteren & Employability

Het Groei Atelier helpt uw manager meer inzicht te krijgen in zijn/ haar beïnvloeding mogelijkheden, zijn /haar eigen gedrag en reacties hierop en het ondernemen van concrete verbeter acties. We doen dit door te werken aan de oorzaken van het gedrag van uw manager waarmee de kans groot is dat na de coaching het gedrag blijvend is veranderd.
Groei Atelier coach aanpak
Ten grondslag van de begeleiding ligt het coachingsmodel van het Groei Atelier: actiegericht, resultaatgericht en verhelderend.
Aan het begin van het traject, tijdens een intakegesprek, stelt u en uw medewerker vast wilt bereiken met loopbaancoaching. Tijdens de begeleidingsessies werken we aan het vergroten van het zelfbewustzijn van uw medewerker, zodat hij/zij meer inzicht en begrip krijgt in eigen talenten, drijfveren, competenties en uitdagingen. Zonder bezieling, wegnemen van belemmeringen en vergoten van potentieel is er geen verandering in een situatie mogelijk. Tot slot ondersteunen we uw medewerker in het zetten van concrete stappen: het nemen van zelfleiderschap. Indien wenselijk eindigen we het traject met een samenvattende rapportage en een evaluatiegesprek met de u, de medewerker en de coach.
Uit onze klant-evaluaties blijkt dat 80% zeer tevreden is over het gevolgde coachtraject. 20% geeft aan tevreden te zijn. Wij zijn trots op deze uitkomsten en doen er alles aan om de klanttevredenheid hoog te houden. Lees verder over wat wij doen om deze tevredenheid zo hoog te houden | lees meer |

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek