Talentontwikkeling


Training en coaching voor uw medewerkers dat zorgt voor ontdekking en ontwikkeling van talent. Afwisselend, ervaringsgericht en competentiegericht.

  • U wilt het talent van uw medewerkers beter benutten.
  • U wilt specifieke competenties bij uw medewerkers ontwikkelen
  • U wilt uw talentvolle medewerkers ver-binden met uw organisatie.
talentontwikkeling
Het Groei Atelier biedt actiegerichte, inzichtgevende en effectieve trainingen gericht op het ontdekken en ontwikkelen van talent van uw medewerkers. Dit alles met als doel om uw medewerkers volledig binnen uw organisatie te laten ontplooien ondersteunend aan uw bedrijfsdoelstellingen en het ver-binden van uw talent met uw organisatie.
Stacks Image 706
We hebben een afwisselend talentontwikkeling programma ontwikkeld. Uiteindelijk moet het ontdekken en ontwikkelen van talent ertoe leiden dat het talent zich binnen uw organisatie volledig kan ontplooien en kan ver-binden. Hierom werken we tijdens het programma nauw samen met u, uw HR consultant en uw medewerker. In het gevarieerde talentontwikkeling programma zetten we diverse tools in. Zo werken we met een professioneel en bewezen testsysteem wat talenten en ontwikkelingen in zicht brengt. Daarnaast werken we ervaringsgericht en wisselen we rollenspelen (met acteurs) af met competentiegerichte workshops en individuele coaching.
Stacks Image 732
Uit onze klant-evaluaties blijkt dat 80% zeer tevreden is over het gevolgde coachtraject. 20% geeft aan tevreden te zijn. Wij zijn trots op deze uitkomsten en doen er alles aan om de klanttevredenheid hoog te houden. Lees verder over wat wij doen om deze tevredenheid zo hoog te houden. | lees meer |

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek