Klanttevredenheid

Uit onze klant-evaluaties blijkt dat 80% zeer tevreden is over het gevolgde coachtraject. 20% geeft aan tevreden te zijn. Wij zijn trots op deze uitkomsten en doen er alles aan om de klanttevredenheid hoog te houden. Hieronder kun je lezen wat wij eraan doen om de klanttevredenheid zo hoog mogelijk te houden.

Resultaatmeting
Niet alleen tevredenheid is van belang voor ons. Onze aanpak kenmerkt zich onder andere door doelgericht en resultaatgericht te werken. Wij meten daarom ook de resultaten die uit een traject voortkomen. Iedere klant ervaart dat hij / zij meer inzichten heeft gekregen en ook werkelijk actie onderneemt met behulp van deze inzichten. Hieronder zie je een overzicht van wat klanten hebben ervaren als resultaat van hun traject.
Meer inzicht gekregen in wie ik ben71%
Meer inzicht gekregen in wat ik wil70%
Meer inzicht gekregen in wat me belemmert59%
Keuzes gemaakt en besluiten genomen59%
Stappen gezet en actie ondernomen54%
Tevredenheidsmeting
We nodigen iedere cliënt uit om het gevolgde traject te evaluaren. Zo blijven wij goed op de hoogte van de tevredenheid. Aangedragen verbetermaatregelen implementeren zo snel als mogelijk. Uit onze klant-evaluaties blijkt dat 80% zeer tevreden is over het gevolgde coachtraject. 20% geeft aan tevreden te zijn. Wij zijn trots op deze uitkomsten en doen er alles aan om de klanttevredenheid hoog te houden. Lees de testimonials om te oordelen hoe klanten van het Groei Atelier de kwaliteit hebben ervaren.
Groei Atelier coach aanpak
Aanpak
De Groei Atelier coaches werken vanuit hetzelfde coachingsmodel. Dit model is gebaseerd op diverse theorien: Aan het begin van de coaching wordt het doel van het traject vastgesteld. Tijdens de coaching werken we aan het vergroten van zelfbewustzijn, zodat meer inzicht en begrip wordt verkregen in denken en voelen. Zonder bezieling, wegnemen van belemmeringen en vergoten van potentieel is er geen verandering mogelijk. Tot slot helpen we bij het vergroten van zelfleiderschap: werkelijk resultaat boeken met het hernieuwde zelfinzicht, bezieling en vergroot potentieel. Naast dit coachingsmodel werken we met diverse instrumenten die hun effectiviteit hebben bewezen.
Klachtenreglement en gedragscode
De Groei Atelier coaches onderwerpen zich aan de Ethische Gedragscode voor professionele coaches en het daaraan verbonden klachtenreglement.
Stacks Image 349
Eisen aan onze coaches
Wij stellen hoge eisen aan de coaches die voor het Groei Atelier werken. Niet alleen vragen we een gedegen vooropleiding op het gebied van coaching / training. We kijken heel goed naar de talenten en persoonlijkheid van de coach. We werken alleen met zelfbewuste, gedreven, empathische, professionele en resultaatgerichte coaches.

Onze coaches voldoen aan de onderstaande eisen:
 • Minimaal 5 jaar werkervaring
 • Een afgeronde HBO of WO opleiding
 • Een afgeronde opleiding op het gebied van coaching of loopbaanadvies
 • Minimaal 2 jaar ervaring als coach of loopbaanadviseur

Regelmatig volgen onze coaches trainingen en workshops om hun kennis en ervaring te verhogen. Daarnaast hebben zij periodiek intervisie met collega coaches en trainers om van elkaar te leren. | lees meer | minder |
De onderstaande wetenschappelijke onderzoeken en daaruit voortvloeiende conclusies liggen ten grondslag aan onze aanpak:
Uitkomstenonderzoek in coaching en supervisie: wat werkt voor wie? geschreven door Anna Duckworth ea. (2010);
 • De kwaliteit van de relatie van de coach met de cliënt is de allerbelangrijkste factor is voor succesvolle coaching.
 • Het effect van coaching is significant positiever als de cliënt (in zijn/haar eigen ogen) wordt geholpen om nieuwe inzichten te verwerven
 • Het effect van coaching is significant positiever als de cliënt wordt uitgedaagd in denken en doen, en wordt gesteund.
 • Het effect was minder positief als de cliënt meende vooral informatie te hebben gekregen of aangemoedigd te zijn de eigen emoties de vrije loop te laten.
 • Het effect was neutral als de cliënt vooral het gevoel had, adviezen of opdrachten te hebben gekregen van de coach

Gore, P. A., Jr., & Minami, T. (2008). Quantitative research synthesis: The use of meta-analysis in career guidance and vocational psychology.
 • Gore en Minami ontdekten dat de effectiviteit van de interventie vooral te maken heft met de volgende factoren:
 • Het gebruik van werkboeken of uitgeschreven oefeningen
 • Geïndividualiseerde sessies en het geven van feedback
 • Het gebruik van modellen in exploratie en besluitvorming
 • Focus van het geven van informatie over de arbeidsmarkt
 • Het helpen ondersteunen bij het opbouwen van een ondersteunend
Het Groei Atelier heeft haar coachaanpak gestoeld op wetenschappelijk onderzoek. Onze aanpak kenmerkt zich door:
 • Wij adviseren niet, wij begeleiden: Wij helpen onze cliënt zijn haar eigen antwoord te vinden op zijn/haar vraag. Dit doen we door het inzetten van diverse werkvormen waarmee de cliënt zijn/haar eigen onderzoek doet en inzichten kan verwerven. Daarmee faciliteren we een duurzame verandering.
 • Coachen is aan de slag gaan: Veranderen gebeurt niet door af en toe een coach te bezoeken, het gaat om de intensiteit gedurende het coachtraject. Frequent bezig zijn met groei en verandering bevorderd de effectiviteit van een coachtraject. Wij werken met werkboeken en andersoortige opdrachten, waarbij de cliënt tussen de sessies door ook bezig is met zijn/haar groei.
 • Wij werken doelgericht: Voor een traject stellen we met de cliënt het doel vast wat hij/zij wil bereiken, daarbij stellen we van tevoren het aantal sessies en de doorlooptijd vast. Dit voorkomt ellenlange trajecten waar veel wordt gepraat en weinig wordt bereikt.
 • De gelijkwaardige relatie tussen de gecoachte en de coach: Onze coaches kennen en herkennen de problemen waar twintigers en dertigers tegen aanlopen aangezien de uit dezelfde generatie komen.
Testimonials

"De coach heeft mij op een uiterst integere wijze binnen een kort tijdsbestek inzicht gegeven in mijn gedrag, behoeftes en hoe ik in relaties sta. Ik pluk nu, een half jaar na het volgen van het coachingstraject, de vruchten van de sessies. Ik volg een opleiding om een carrièreswitch te kunnen realiseren, ik werk niet meer op plekken waar ik ongelukkig van word en op relationeel vlak is het een en ander ten goede veranderd. Er zijn nieuwe vrienden bij gekomen en bestaande vriendschappen en (familiaire) relaties hebben zich verdiept. Ik zag enorm tegen het coachingstraject op, maar het heeft me meer goeds gebracht dan ik had verwacht en op had gehoopt."
"Ik heb gewaardeerd, dat je de juiste snaren wist te raken waardoor ik tot nieuwe inzichten kwam. En ook dat je me de tijd gunde om voor mezelf overtuigd te raken dat die inzichten ook de juiste waren. En ik vond het prettig dat je meedacht over b.v. de thuissituatie, maar dat je dat ook los liet als ik daar terughoudend in was."
"De coach heeft mij op een uiterst integere wijze binnen een kort tijdsbestek inzicht gegeven in mijn gedrag, behoeftes en hoe ik in relaties sta. Ik pluk nu, een half jaar na het volgen van het coachingstraject, de vruchten van de sessies. Ik volg een opleiding om een carrièreswitch te kunnen realiseren, ik werk niet meer op plekken waar ik ongelukkig van word en op relationeel vlak is het een en ander ten goede veranderd. Er zijn nieuwe vrienden bij gekomen en bestaande vriendschappen en (familiaire) relaties hebben zich verdiept. Ik zag enorm tegen het coachingstraject op, maar het heeft me meer goeds gebracht dan ik had verwacht en op had gehoopt."
”Voordat ik begon met het lifecoach traject bij het groeiatelier wist ik niet hoe mijn verdere cariere eruit zou zien. Ik vroeg mij af of ik de juiste opleidingen gevolgd had en zag door de grote diversiteit aan banen door de bomen het bos niet meer. Ik had te weinig energie en motivatie om verder te kunnen, hierdoor kreeg ik minder vertrouwen in mezelf en mijn toekomstige loopbaan. Tijdens de coachingssessies leerde ik, door antwoorden te geven op mijn eigen vragen, welke werkzaamheden het beste passen bij mijn persoonlijkheid. Hierdoor ontstaat de motivatie die nodig is om verder te gaan met werk, wonen en andere levensbehoeften. Het lifecoach traject heeft mijn ogen geopend en mij nieuwe energie gegeven om gericht de draad op te pakken en verder te gaan met mijn leven.”
”De sessies met de coach "dwongen" mij om na te denken over wat voor mij echt belangrijk is in een baan (en daarbuiten). Het gaf mij houvast, dat ik mijn coach elke twee weken sprak en enkele opdrachten moest maken. Ik vond het prettig om met een professional te kunnen praten, die de juiste vragen stelde, mij begreep en mij echt verder heeft geholpen.” | lees meer | minder |
"De coach heeft mij op een uiterst integere wijze binnen een kort tijdsbestek inzicht gegeven in mijn gedrag, behoeftes en hoe ik in relaties sta. Ik pluk nu, een half jaar na het volgen van het coachingstraject, de vruchten van de sessies. Ik volg een opleiding om een carrièreswitch te kunnen realiseren, ik werk niet meer op plekken waar ik ongelukkig van word en op relationeel vlak is het een en ander ten goede veranderd. Er zijn nieuwe vrienden bij gekomen en bestaande vriendschappen en (familiaire) relaties hebben zich verdiept. Ik zag enorm tegen het coachingstraject op, maar het heeft me meer goeds gebracht dan ik had verwacht en op had gehoopt."
”Door het coachingstraject ben ik nog meer gaan geloven in mezelf en erop vertrouwen dat die baan vanzelf voorbij komt. En dat is gelukt, in mei heb ik het laatste gesprek gehad met mijn coach. En sinds afgelopen maandag heb ik een nieuwe baan, ik start volgende week al!”
"Ik heb een enerverende dag gehad en nu handvaten gekregen om mijn werk positief te beïnvloeden."
"Ik heb al veel van dit soort dingen gedaan. Ik voel dat dit voor mij wel eens een keerpunt zou kunnen worden. Dat had ik nooit verwacht. Dat geeft me nu een vlinder gevoel"
"Mijn passie kwam echt tot leven door een van de werkvormen! Leuk om te zien dat je droom zo echt gaat leven"
"Dankzij de coaching leef ik een stuk relaxter"
“Ik heb van de coach z’n openheid, warmte en betrokkenheid gewaardeerd. Eerlijkheid en enthousiasme, het ontwapende vermogen om ten alle tijden te blijven spiegelen en zijn eigen ervaringen te willen delen. Het gevoel krijgen dat je coach net als jij ook een mens is...”
”Wat is goed vond aan de coach is de doelgerichte en actiegerichte manier van werken, de kritische blik van de coach en de ruimte die er tijdens de gesprekken is om issues/ moeilijkheden te bespreken.”
”De coach heeft me op een plezierige manier handvaten gegeven om te bereiken waar ik weer zou willen zijn.Ik had het gevoel dat er oprecht begrip was. Heb weer een beetje mijn eigen IK terug gevonden. Ben weer vanuit het hier, nu en mijzelf gaan leven"
"Ik kreeg veel opdrachten mee naar huis wat ik fijn vond. Dat zette mij aan het denken. Ik kon het goed vinden met de coach en voelde mij begrepen, vond het leuk dat hij ook vertelde over zichzelf/ eigen ervaringen. Tot slot vond ik het loopbaanwerkboek een nuttig middel."
"Ik heb inzicht gekregen in een belemmerende overtuiging, en je hebt me geleerd daarmee om te gaan. Daarnaast heb ik inzicht in hoe dat werkt met overtuigingen en hoe dat invloed heeft op mijn gedrag. En ik heb geleerd hoe ik me vanuit die overtuiging positioneer ten opzichte van andere mensen."